Personal

Nilla, förskolechef och förskollärare

Helén, förskollärare

Johanna, förskollärare och grundskollärare 1-7, praktiskt estetiska ämnen

Malin, barnskötare. Examen i utveckling och internationellt samarbete, internationell hälsa

Lisa, lärare för grundskolans tidigare år

Annika, barnskötare och rytmik 22,5

Susanne, sjukgymnast

Ann, förskollärare

Anna, grundskollärare 1-7, språk

Katia, barnskötare

Jessica, kök

Städ

ABIS arbetskooperativ

(Visited 697 times, 1 visits today)