Personal

Gula fjädern

Ann Franzén D’Arino, förskollärare och förskolechef

Helén, förskollärare

Johanna, förskollärare och grundskollärare 1-7, praktiskt estetiska ämnen

Malin, barnskötare. Examen i utveckling och internationellt samarbete, internationell hälsa

Lisa, lärare för grundskolans tidigare år

Orangea lövet

Annika, barnskötare och rytmik 22,5

Susanne, sjukgymnast

Röda molnet

Nilla, förskolelärare

Anna, grundskollärare 1-7, språk

Isa, barnskötare

Köket

Pernilla, kock

Städ

Alexander, fordonsmekaniker

(Visited 471 times, 1 visits today)