Barngrupper

Gula fjädern

Gula fjädern är vår småbarnsavdelning. Här går 12-14 barn som är ett till två år gamla. På gula fjädern delas barnen ofta i mindre grupper. Några kanske är ute och leker medan de andra kanske har rörelse i ett lekrum eller är inne i ateljén. Tempot är lugnt och de små barnen blir synliga för varandra och får möjlighet att möta jämnåriga i samma eller liknande aktiviteter. Vårt mål är att alltid ha minst sju barn i varje åldersgrupp.

Orangea lövet

Orangea lövet är den del av Röda molnet där treåringarna till en början har sin bas för att sedan i egen takt lära känna resten av barngruppen och utforska den nya miljön på storbarnsavdelningen. På Orangea lövet går 7-9 barn.

Röda molnet

Röda molnet är vår storbarnsavdelning. Här går 14-16 barn som är fyra till fem år gamla. Vi har en veckostruktur som gör att hela barngruppen sällan är inne tillsammans. Istället väljer vi ofta att dela barngruppen i mindre eller större grupper. Ibland är våra barn i åldershomogena grupper och ibland är de i åldersblandade grupper. På röda molnet har vi en fast veckostruktur med inplanerade aktiviteter. Barnen får vara i ateljén, ha rörelse i mindre grupper, vara ute eller inne.

(Visited 418 times, 1 visits today)